clock
logo

เที่ยวเวียดนามเหนือ

May 28, 2019 | by Dee Smile Travel

“เวียดนาม” หนึ่งในประเทศที่คนไทยให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์สดชื่น  วิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สภาพภูมิประเทศมีภูเขา ทุ่งนา สลับกับแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องไปสัมผัสบรรยากาศสักครั้งนึงในชีวิต มาดูสถานที่เที่ยวที่สำคัญกัน

     1. ฮานอย เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล และตึกราบ้านช่องในสไตล์เก่าแก่คลาสสิค อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมื่อเก่าแก่กว่าพันปี

     2. ฮาลองเบย์ หรืออ่าวฮาลอง มีความหมายว่า “อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง” มีพื้นที่กว้างใหญ่รวมทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยเกาะหินปูนสูงกตะหง่านเรียบรายสลับกัน มีเกาะเล็กๆ ท่ามกลางน้ำทะเลสีเขียวมรกต อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโก เนื่องจากมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย มีเกาะหินปูน จำนวน 1,969 เกาะ ที่โผล่ขึ้นจากผิวน้ำทะเลกระจายอยู่ทั่วอ่าว เกิดความงดงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม และเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงหน้าหนาว ในตอนเช้าจะมองเห็นหมอกปกคลุมไปทั่ว

     3. เมืองซาปา ดินแดนที่ได้ชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,650 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ตั้งสลับซับซ้อนกันและนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม ความสูง 3,143 เมตร ได้รับการขนานนามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สามารถขึ้นชมยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ มีระยะทางรวม 6.3 กิโลเมตร ไต่ระดับความสูงขึ้นไปมองเห็นนาขั้นบันได ตั้งแต่ฤดูเพาะปลูกไปถึงฤดูเก็บเกี่ยว

4. เกาะกั๊ตบา เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮาลองเบย์ มีพื้นที่เกือบ 200 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่เที่ยวบนเกาะที่สำคัญ คือ ป้อมแคนนอน ที่สร้างขึ้นบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะ สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครอง จะเห็นแนวบังเกอร์เก่าแก่และฐานจอดเฮลิคอปเตอร์ แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

5. เมืองบัคฮา เมืองเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบ เป็นดินแดนแห่งดอกไม้หลากสี มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชาวม้ง ไต เย้า ผู้ลาว จีน เวียดนาม ไลชิ เลอเหรอ ปกาเก่อญอ ถู่ลาว ฯลฯ ที่เต็มไปด้วยสีสันของเครื่องแต่งกายที่พวกเขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองได้เป็นอย่างดี จนได้รับสมญานามว่า “The flower hmong of sapa”

 6. หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (cat cat village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชนพื้นเมือง ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2 กิโลเมตร โอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งทุ่งนาและทุ่งข้าวโพดแบบขึ้นบันได สามารถเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านได้ เพลิดเพลินกับบ้านเรือนโบราณ เรียนรู้วิถีของชุมชนชาวม้งดำ ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของที่นี่ รวมถึงเที่ยวชมธรรมชาติลำธารและน้ำตกเถียนซา (Tien sa waterfall)

7. สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) ตั้งอยู่จัตุรัสบาดังห์ เป็นสถานที่เก็บศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีคนสำคัญของเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อปี คศ.1973 เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่วประเทศ ภายในสุสานมีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาว ถือดาบปลายปืนยืนรักษาการอยู่ตลอดเวลา