ทัวร์แคนาดา 13วัน 9คืน

ทัวร์แคนาดา 13วัน 9คืน

เที่ยวแคนาดา 13วัน 9คืน เที่ยวแคนาดาในช่วงเวลาที่สวยที่สุด และดีที่สุด, ชมสถานที่สำคัญและขึ้นชื่อของแคนาดา อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ นั่งรถ Snow choach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแห่งโคลัมเบียไอซ์ฟิล เที่ยวเมืองฝรั่งเศษน้อย ควิเบก ซิตี้ นั่งกระเช้า Sea to sky gondola หมู่บ้านวิสเลอร์ ชมเมืองโตรอนโต จากหอคอย CN TOWER ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก น้ำตกไนท์แองการา ในมุมมอง 360 ฮงษา จาก Skylon tower เที่ยวชมเมืองเก่า และเมืองใหม่ในมอนทรีออล ถนนแจสเปอร์ ถนนสายโรแมนติก ถนนที่สวยที่สุด สัมผัสประสบการณ์เดินบน Sky walk เมนูอาหารพิเศษกุ้ง RED LOBSTER


ทัวร์แคนาดา 13วัน 9คืน
รหัสทัวร์
WCCA_KE00001
จำนวนวันเดินทาง
13วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
01 พ.ค. 67 - 04 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alkoreanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
269,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินโตรอนโต
 • วันที่

  2

  โตรอนโต-ขึ้นชมหอคอย ซีเอ็น ทาวเวอร์-น้ำตกไนท์แองการ่า
 • วันที่

  3

  ไนท์แองการ่า-ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า-ทานอาหารชมวิวบนหอคอย Skylon -คิงส์ตัน
 • วันที่

  4

  คิงส์ตัน-ล่องเรือ 1,000 เกาะ-ออตโตว่า-มอลทรีออล ชมเมือง
 • วันที่

  5

  มอลทรีออล-ควิเบก-ชมเมือง
 • วันที่

  6

  น้ำตกมอร์ทโมรเรนซี-มอลทรีออล-แคลการี (บินภายใน )
 • วันที่

  7

  แคลการี-ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway สโนว์โค้ชตะลุย น้ำแข็งโคลัมเบีย-ทางเดินกระจก (Sky Walk)-บานฟ์
 • วันที่

  8

  บานฟ์-อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ยอดเขาซัลเฟอร์-น้ำตกโบว์-อุทยานทะเลสาบหลุยส์-ทะเลสาบโมเรน-แคลการี
 • วันที่

  9

  แคลการี-บินภายใน-แวนคูเวอร์-เมืองแก๊สทาวน์-สะพานแวนคาปิลาโน-สวนสแตนเลย์
 • วันที่

  10

  แวนคูเวอร์ นั่งเรือเฟอรี่+วิคตอเรีย-สวนบุชชาร์ต การ์เด้น-แวนคูเวอร์
 • วันที่

  11

  นั่งกระเช้า SEA TO SKY GONDOLA-หมู่บ้านวิสเลอร์
 • วันที่

  12

  แวนคูเวอร์-เที่ยวชมเมือง-สนามบิน-อินชอน
 • วันที่

  13

  สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

18 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
279,900 บาท
เด็กมีเตียง
279,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
279,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
279,900 บาท
เด็กมีเตียง
279,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
279,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
269,900 บาท
เด็กมีเตียง
269,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
269,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
269,900 บาท
เด็กมีเตียง
269,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
269,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 279,900 279,900 279,900 55,000 - - 20
09 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 279,900 279,900 279,900 55,000 - - 20
19 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 269,900 269,900 269,900 55,000 - - 20
04 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 269,900 269,900 269,900 55,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน