ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023
รหัสทัวร์
SPSG_SL00033
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)
 • วันที่

  3

  วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

08 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,255 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,955 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,699 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,399 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
20 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
27 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
28 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
29 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
01 ก.ค. 66 - 03 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
02 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
04 ก.ค. 66 - 06 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
05 ก.ค. 66 - 07 ก.ค. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
06 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
08 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
09 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
11 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
12 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
23 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
25 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
26 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 14,999 14,699 14,399 4,900 - - 30
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 15,999 15,699 15,399 4,900 - - 30
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 15,999 15,699 15,399 4,900 - - 30
30 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 15,999 15,699 15,399 4,900 - - 30
03 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
05 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
06 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
08 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
09 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 14,999 14,699 14,399 4,900 - - 30
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 15,999 15,699 15,399 4,900 - - 30
15 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
22 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
29 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
30 ส.ค. 66 - 01 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
31 ส.ค. 66 - 02 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
02 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
03 ก.ย. 66 - 05 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
05 ก.ย. 66 - 07 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
06 ก.ย. 66 - 08 ก.ย. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
07 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
09 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
12 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
13 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 11,999 11,699 11,399 4,900 - - 30
21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
01 ต.ค. 66 - 03 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
03 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
04 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
05 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 12,999 12,699 12,399 4,900 - - 30
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 14,555 14,255 13,955 4,900 - - 30
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
08 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30
10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 13,999 13,699 13,399 4,900 - - 30