ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE


ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N
รหัสทัวร์
SPMY_MH00008
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
almalaysiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – น้ำตกเลคอิสกันดา – ไร่ชา (D)
 • วันที่

  2

  เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
 • วันที่

  3

  วัดชินสวี-วัดถ้ำบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตรนัส–ล่องเรือมะละกา (B/L/D)
 • วันที่

  4

  จัตุรัสดัชท์สแควร์ - St.Paul’s Church – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999 บาท
เด็กมีเตียง
12,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,499 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
3,900 บาท
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,900 - 31
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 12,999 12,499 11,999 4,900 3,900 - 31
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,900 - 31
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,900 - 31
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,900 - 31
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 14,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 21
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 14,999 13,499 12,999 4,900 3,900 - 31
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,900 - 21
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 15,999 15,499 14,999 4,900 3,900 - 21
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 15,999 15,499 14,999 4,900 3,900 - 31
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 15,999 15,499 14,999 4,900 3,900 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน