ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร Shopping Free Day 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร Shopping Free Day 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระขอพร Shopping Free Day 3วัน 2คืน เต็มอิ่ม ทั้งไหว้พระขอพร การเงิน การงานความรักและช้อปปิ้ง รีพัลส์เบย์ ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ที่ A vunue of Star วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองจำ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งมงก๊ก


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร Shopping Free Day 3วัน 2คืน (CX)
รหัสทัวร์
ADHK_CX00154
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 67 - 20 ก.ย. 67
เดินทางโดย
alcathaypacific.jpg
ราคาเริ่มต้น
15,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CHEK LAP KOK – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ –ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย – ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ที่ Avunue of Star
 • วันที่

  2

  Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)
 • วันที่

  3

  วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่หยก – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง Mongkok – สนามบิน CHEK LAP KOK – สนามบินสุวรรณภูมิ

02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,900
เด็กมีเตียง
18,900
เด็กไม่มีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,500
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 16,900 16,900 16,900 5,500 7,900 - 20
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 18,900 18,900 18,900 5,500 7,900 - 20
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 16,900 16,900 16,900 5,500 7,900 - 20
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 16,900 16,900 16,900 5,500 7,900 - 20
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 16,900 16,900 16,900 5,500 7,900 - 20
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,500 7,900 - 20
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,500 7,900 - 20
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 16,900 16,900 16,900 5,500 7,900 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน