ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)

เที่ยวดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน สัมผัสเสน่ห์แห่งโลกตะวันออกกลาง ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทะเลทราย GRAND MOSQUE มัสยิดหลวงเชคซัยยืด ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER นั่งรถไฟ MONORAIL สู่โครงการเดอะปาล์ม 1 เที่ยว ขึ้นตึก SKY VIEW DUBAI ชั้น 53 ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ช้อปปิ้งตลาดทอง (GOLD SOUK) ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)


ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)
รหัสทัวร์
PVAE_EK00008
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
49,988 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM – MONORAIL TO ATLANTIS -AIN DUBAI WHEELS
 • วันที่

  2

  ดูไบ- อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE VILLAGE - FERRARI WORLD - ดูไบ
 • วันที่

  3

  ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA – SHOPPING DUBAI MALL - 4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
 • วันที่

  4

  ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY – SKY VIEW DUBAI
 • วันที่

  5

  ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
49,988
เด็กมีเตียง
49,988
เด็กไม่มีเตียง
48,988
พักเดี่ยว
9,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988
เด็กมีเตียง
55,988
เด็กไม่มีเตียง
54,988
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988
เด็กมีเตียง
55,988
เด็กไม่มีเตียง
54,988
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988
เด็กมีเตียง
55,988
เด็กไม่มีเตียง
54,988
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 49,988 49,988 48,988 9,500 - - 20
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 55,988 55,988 54,988 10,000 - - 20
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 55,988 55,988 54,988 10,000 - - 20
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 55,988 55,988 54,988 10,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน