ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)

เที่ยวออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน ชมอุทยานแห่งชาตินัมบัง (Nambung National Park) เสาหินปูนพินนาเคิลส์ (Pinnacles) สิ่งมหัศจรรย์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ พบกับสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลีย ทั้งเจ้าจิงโจ้และโคอาลา อันแสนน่ารักที่อุทยานสัตว์ป่าแคเวิสแฮม (Caversham Wildlife Park) แวะไร่ไวน์ชื่อดังไร่องุ่นในสวอนแวลลีย์ (Swan Valley) ชายหาดในแลนเซลลิน (Lancelin) และสนุกสนานกับการเล่นแซนดู


ทัวร์ออสเตรเลีย JOYFUL PERTH 5วัน 3คืน (TG)
รหัสทัวร์
BWAU_TG00038
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
92,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) –เพิร์ธ (เชคอินสนามบิน)
 • วันที่

  2

  เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล – เพิร์ธ
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติแนมบุงเที่ยวป่าหินพินนาเคิล 4 WD ตะลุยเนินทราย
 • วันที่

  4

  เพิร์ธ –สวนสัตว์พื้นเมือง – ชิมไวน์ SANDALFORD WINERY – โรงงานช็อคโกแลค
 • วันที่

  5

  เพิร์ธ – กรุงเทพฯ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
94,900
เด็กมีเตียง
84,900
เด็กไม่มีเตียง
80,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
66,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
94,900
เด็กมีเตียง
84,900
เด็กไม่มีเตียง
80,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
66,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
72,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
63,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
72,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
63,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
72,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
63,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900
เด็กมีเตียง
75,900
เด็กไม่มีเตียง
72,900
พักเดี่ยว
9,900
จอยแลนด์
63,900
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 94,900 84,900 80,900 9,900 - 66,900 15
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 94,900 84,900 80,900 9,900 - 66,900 15
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 92,900 75,900 72,900 9,900 - 63,900 15
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 92,900 75,900 72,900 9,900 - 63,900 15
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 92,900 75,900 72,900 9,900 - 63,900 15
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 92,900 75,900 72,900 9,900 - 63,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน