ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (NEW YEAR CELEBRATION 2025) 7วัน 5คืน (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (NEW YEAR CELEBRATION 2025) 7วัน 5คืน (SQ)

เที่ยวนิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (NEW YEAR CELEBRATION 2025) 7วัน 5คืน ชมดอกลูพินที่ทะเลสาบเทคาโป เยือนควีนส์ทาวน์เมืองที่สวยติดอันดับโลก ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวด์ และล่องเรือ TSS EARNSLAW ทะเลสาบวาคาทีปู เข้าชมสวนผลไม้พร้อมเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในสวนด้วยมือท่านเอง


ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (NEW YEAR CELEBRATION 2025) 7วัน 5คืน (SQ)
รหัสทัวร์
BWNZ_SQ00010
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alsingaporeairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
175,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ –ไคร์สต์เชิร์ท
 • วันที่

  2

  ไคร์สต์เชิร์ท –เดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป– อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมดอกลูพินแสนสวย
 • วันที่

  3

  เทคาโป– เข้าชมสวนผลไม้ – ชิมไวน์ที่ Kinross winery – แอร์โร่ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาบ๊อบส์ พีค และเล่น Luge 3 รอบ
 • วันที่

  4

  ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ **รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมนำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD REAL NZ CRUISE
 • วันที่

  5

  เรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม –ชมการตัดขนแกะ และทานอาหาร - บาร์บีคิวที่ฟาร์ม
 • วันที่

  6

  ควีนทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สต์เชิร์ช ชมเมือง
 • วันที่

  7

  ไครสต์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
156,900
เด็กไม่มีเตียง
147,900
พักเดี่ยว
25,900
จอยแลนด์
126,900
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 175,900 156,900 147,900 25,900 - 126,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน