ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวจอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE 8วัน 5คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่านาทู ป้อมนาริคเล่า ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์ทรินิตี้ ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส นอนกูดาอูรี่ 1 คืน อาหารไทย 1 มื้อ อาหารจีน 1 มื้อ


ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE 8วัน 5คืน (TK)
รหัสทัวร์
GS25GE_TK00138
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
52,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล(ตุรเคีย) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL
 • วันที่

  3

  คูไตซี – วิหารบากราติ – อารามจีลาติ
 • วันที่

  4

  ตลาดเช้า – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี่
 • วันที่

  5

  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
 • วันที่

  6

  เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • วันที่

  7

  ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรเคีย)
 • วันที่

  8

  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

15 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
52,999
เด็กมีเตียง
52,999
เด็กไม่มีเตียง
52,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,999
เด็กมีเตียง
53,999
เด็กไม่มีเตียง
53,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,999
เด็กมีเตียง
54,999
เด็กไม่มีเตียง
54,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
29,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,999
เด็กมีเตียง
54,999
เด็กไม่มีเตียง
54,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
29,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,999
เด็กมีเตียง
53,999
เด็กไม่มีเตียง
53,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,999
เด็กมีเตียง
53,999
เด็กไม่มีเตียง
53,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,999
เด็กมีเตียง
54,999
เด็กไม่มีเตียง
54,999
พักเดี่ยว
8,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
29,999
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
44,999
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 52,999 52,999 52,999 8,500 10,000 27,999 26
28 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67 53,999 53,999 53,999 8,500 10,000 28,999 26
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 54,999 54,999 54,999 8,500 10,000 29,999 26
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 54,999 54,999 54,999 8,500 10,000 29,999 26
24 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 53,999 53,999 53,999 8,500 10,000 28,999 26
09 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 53,999 53,999 53,999 8,500 10,000 28,999 26
30 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67 54,999 54,999 54,999 8,500 10,000 29,999 26
30 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68 69,999 69,999 69,999 11,000 10,000 44,999 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน