ทัวร์ออสเตรเลีย Aurora Australis 8วัน 6คืน (QF)

ทัวร์ออสเตรเลีย Aurora Australis 8วัน 6คืน (QF)

เที่ยวออสเตรเลีย Aurora Australis 8วัน 6คืน โฮบาร์ท สวนสัตว์ธรรมชาติแทสเมเนี่ยนเดวิล อันซู แหล่งประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ อุทยานแห่งชาติเฟรย์ซิเนต์ ลอนเชสตั้น แคทเทอะแรค จอร์จ เก้าอี้ลอยฟ้าแกนเดี่ยว ชิมไวน์เลิศรส ณ ย่านหุบเขาทาร์มาร์ ซิดนีย์ ชมเมือง ช้อปปิ้ง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมดินเนอร์บนเรือ


ทัวร์ออสเตรเลีย Aurora Australis 8วัน 6คืน (QF)
รหัสทัวร์
BWAU_QF00017
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
20 มิ.ย. 67 - 10 ส.ค. 67
เดินทางโดย
alqantasairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
169,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)
 • วันที่

  2

  ซิดนีย์ – โฮบาร์ท (บินภายใน)– ชมเมืองโฮบาร์ท – ชมฟาร์มหอยนางรมร– ออกล่าชมแสงใต้ยามค่ำคืน
 • วันที่

  3

  โฮบาร์ท – สวนสัตว์ธรรมชาติแทสเมเนี่ยนเดวิล อันซู – แหล่งประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ – พอร์ท อาร์เธอร์ – ออกล่าชมแสงใต้ยามค่ำคืน
 • วันที่

  4

  พอร์ท อาร์เธอร์ – อุทยานแห่งชาติเฟรย์ซิเนต์ – อ่าวไวน์กลาส – ประภาคารเคปทัวร์วิลล์ – เมืองบิเชโน – ชมเพนกวิน
 • วันที่

  5

  เมืองบิเชโน – เมืองลอนเชสตั้น –- แคทเทอะแรค จอร์จ - เก้าอี้ลอยฟ้าแกนเดี่ยว (Gorge Scenic Chair Lift) – ชิมไวน์เลิศรส ณ ย่านหุบเขาทาร์มาร์ – ลอนเชสตั้น
 • วันที่

  6

  ลอนเชสตั้น – ชมเมือง - ซิดนีย์ (บินภายใน) – ซิดนีย์ นำท่านเข้าที่พัก อิสระช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  ซิดนีย์ – ชมเมือง หาดบอนได- อ่าวซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ชมพระอาทิตย์ตกดิน+อาหารค่ำ
 • วันที่

  8

  ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
169,900
เด็กมีเตียง
163,900
เด็กไม่มีเตียง
161,900
พักเดี่ยว
20,900
จอยแลนด์
126,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
169,900
เด็กมีเตียง
163,900
เด็กไม่มีเตียง
161,900
พักเดี่ยว
20,900
จอยแลนด์
126,900
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 169,900 163,900 161,900 20,900 - 126,900 15
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 169,900 163,900 161,900 20,900 - 126,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน