ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี 8วัน 5คืน (GF)

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี 8วัน 5คืน (GF)

เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส


ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี 8วัน 5คืน (GF)
รหัสทัวร์
ZGGE_GF00011
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67
เดินทางโดย
algulfair.jpg
ราคาเริ่มต้น
45,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – กอรี
 • วันที่

  3

  เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดา อูรี
 • วันที่

  4

  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี่ – ทบิลิซี่ มอลล์
 • วันที่

  5

  เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีสพ้อย มอลล์
 • วันที่

  6

  วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
 • วันที่

  7

  สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
45,990
เด็กมีเตียง
45,990
เด็กไม่มีเตียง
44,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
เด็กมีเตียง
45,990
เด็กไม่มีเตียง
44,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
เด็กมีเตียง
45,990
เด็กไม่มีเตียง
44,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990
เด็กมีเตียง
45,990
เด็กไม่มีเตียง
44,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990
เด็กมีเตียง
46,990
เด็กไม่มีเตียง
45,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
48,990
เด็กมีเตียง
48,990
เด็กไม่มีเตียง
47,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
48,990
เด็กมีเตียง
48,990
เด็กไม่มีเตียง
47,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
48,990
เด็กมีเตียง
48,990
เด็กไม่มีเตียง
47,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990
เด็กมีเตียง
46,990
เด็กไม่มีเตียง
45,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990
เด็กมีเตียง
46,990
เด็กไม่มีเตียง
45,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990
เด็กมีเตียง
46,990
เด็กไม่มีเตียง
45,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
15,000
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 45,990 45,990 44,990 7,000 15,000 - 31
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 45,990 45,990 44,990 7,000 15,000 - 31
20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 45,990 45,990 44,990 7,000 15,000 - 31
27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 45,990 45,990 44,990 7,000 15,000 - 31
04 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 46,990 46,990 45,990 7,000 15,000 - 31
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 48,990 48,990 47,990 7,000 15,000 - 31
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 48,990 48,990 47,990 7,000 15,000 - 31
25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 48,990 48,990 47,990 7,000 15,000 - 31
01 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 46,990 46,990 45,990 7,000 15,000 - 31
08 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 46,990 46,990 45,990 7,000 15,000 - 31
15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 46,990 46,990 45,990 7,000 15,000 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน