clock
logo

ทัวร์ไต้หวัน 175 พีเรียด จาก 23 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด DDSM200339
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด DDSM200523
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI

ทัวร์โค๊ด DDSM190987
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

ทัวร์โค๊ด DDSM200320
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,876 บ.

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด DDSM195732
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค๊ด DDSM191776
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค๊ด DDSM200338
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

SDT-08 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

ทัวร์โค๊ด DDSM192514
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด DDSM190988
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ZTPE59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด DDSM195824
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 23 โปรแกรม