แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0201
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
11,111 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ประติมากรรมปูดำ
 • ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)
 • อ่าวมาหยา
 • อ่าวปิเละ
 • เกาะไผ่

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  2

  อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง

24 ท่าน
8,600 บาท
15 ท่าน
9,900 บาท
8 ท่าน
11,500 บาท

24 ท่าน
9,700 บาท
15 ท่าน
10,900 บาท
8 ท่าน
12,500 บาท

24 ท่าน
8,600 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
11,111 บาท

24 ท่าน
9,130 บาท
15 ท่าน
10,330 บาท
8 ท่าน
11,950 บาท

24 ท่าน
9,999 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
9,999 บาท
15 ท่าน
10,250 บาท
8 ท่าน
9,000 บาท

24 ท่าน
12,150 บาท
15 ท่าน
10,550 บาท
8 ท่าน
9,350 บาท

24 ท่าน
11,750 บาท
15 ท่าน
10,150 บาท
8 ท่าน
8,950 บาท

24 ท่าน
11,350 บาท
15 ท่าน
9,750 บาท
8 ท่าน
8,550 บาท

24 ท่าน
11,111 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
11,750 บาท
15 ท่าน
10,150 บาท
8 ท่าน
8,950 บาท

24 ท่าน
12,750 บาท
15 ท่าน
11,150 บาท
8 ท่าน
9,950 บาท

24 ท่าน
11,850 บาท
15 ท่าน
10,250 บาท
8 ท่าน
9,050 บาท

24 ท่าน
11,500 บาท
15 ท่าน
9,900 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
11,950 บาท
15 ท่าน
10,330 บาท
8 ท่าน
9,130 บาท

24 ท่าน
12,500 บาท
15 ท่าน
10,900 บาท
8 ท่าน
9,700 บาท

24 ท่าน
8,600 บาท
15 ท่าน
9,900 บาท
8 ท่าน
11,500 บาท

24 ท่าน
9,700 บาท
15 ท่าน
10,900 บาท
8 ท่าน
12,500 บาท

24 ท่าน
8,600 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
11,111 บาท

24 ท่าน
9,130 บาท
15 ท่าน
10,330 บาท
8 ท่าน
11,950 บาท

24 ท่าน
9,999 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
9,999 บาท
15 ท่าน
10,250 บาท
8 ท่าน
9,000 บาท

24 ท่าน
12,150 บาท
15 ท่าน
10,550 บาท
8 ท่าน
9,350 บาท

24 ท่าน
11,750 บาท
15 ท่าน
10,150 บาท
8 ท่าน
8,950 บาท

24 ท่าน
11,350 บาท
15 ท่าน
9,750 บาท
8 ท่าน
8,550 บาท

24 ท่าน
11,111 บาท
15 ท่าน
9,800 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
11,750 บาท
15 ท่าน
10,150 บาท
8 ท่าน
8,950 บาท

24 ท่าน
12,750 บาท
15 ท่าน
11,150 บาท
8 ท่าน
9,950 บาท

24 ท่าน
11,850 บาท
15 ท่าน
10,250 บาท
8 ท่าน
9,050 บาท

24 ท่าน
11,500 บาท
15 ท่าน
9,900 บาท
8 ท่าน
8,600 บาท

24 ท่าน
11,950 บาท
15 ท่าน
10,330 บาท
8 ท่าน
9,130 บาท

24 ท่าน
12,500 บาท
15 ท่าน
10,900 บาท
8 ท่าน
9,700 บาท
รายการ 24 ท่าน15 ท่าน8 ท่านสถานะ
  บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง 8,600 9,900 11,500
  บียอนกระบี่ รีสอร์ท 9,700 10,900 12,500
  รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่ 8,600 9,800 11,111
  อ่าวนางวิลล่า 9,130 10,330 11,950
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) 9,999 9,800 8,600
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) 9,999 10,250 9,000
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 12,150 10,550 9,350
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) 11,750 10,150 8,950
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) 11,350 9,750 8,550
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,111 9,800 8,600
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) 11,750 10,150 8,950
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 12,750 11,150 9,950
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) 11,850 10,250 9,050
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,500 9,900 8,600
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,950 10,330 9,130
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) 12,500 10,900 9,700
  บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง 8,600 9,900 11,500
  บียอนกระบี่ รีสอร์ท 9,700 10,900 12,500
  รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่ 8,600 9,800 11,111
  อ่าวนางวิลล่า 9,130 10,330 11,950
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) 9,999 9,800 8,600
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) 9,999 10,250 9,000
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 12,150 10,550 9,350
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) 11,750 10,150 8,950
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67) 11,350 9,750 8,550
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,111 9,800 8,600
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66) 11,750 10,150 8,950
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 12,750 11,150 9,950
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67) 11,850 10,250 9,050
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,500 9,900 8,600
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) 11,950 10,330 9,130
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) 12,500 10,900 9,700

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 • ยอร์ช 4 เกาะ
 • ค่าทัวร์เกาะพีพี
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน