clock
logo

ภาคกลาง 58 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พระนครศรีอยุธยาไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์โค๊ด DDSM200880
วัดใหญ่ชัยมงคล,วัดพนัญเชิง,วัดพุทไธศวรรย์,วิหารพระมงคลบพิตร,วัดไชยวัฒนาราม,วัดมหาธาตุ,วัดท่าการ้อง,วัดหน้าพระเมธุราชิการามวรวิหาร,วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วิหารพระมงคลบพิตร,วัดไชยวัฒนาราม,วัดท่าการ้อง
เดินทางช่วง
 รถตู้
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 1,099 บ.

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

ทัวร์โค๊ด DDSM200882
ศาลหลักเมือง,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,ศาลเจ้าพ่อเสือ,วัดสุทัศนเทพวราราม,วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม,วัดระฆังโฆษิตาราม,วัดอรุณราชวราราม,วัดกัลยาณมิตร
เดินทางช่วง
 รถตู้
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 1,099 บ.