clock
logo

ทัวร์อิตาลี 166 พีเรียด จาก 26 โปรแกรม

Loading...

ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

ทัวร์โค๊ด DDSM197161
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม อันมีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ "นครรัฐวาติกัน"
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ZMXP14 อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า]

ทัวร์โค๊ด DDSM195779
ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐวาติกัน"
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.

ZFCO05 อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดลารอรัก]

ทัวร์โค๊ด DDSM195781
สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

WTG1208M ไฮไลท์ อิตาลี 8 วัน

ทัวร์โค๊ด DDSM196512
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

WQR1208P อิตาลี โปรโมชั่น 8 วัน 2019

ทัวร์โค๊ด DDSM196513
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

ทัวร์โค๊ด DDSM195821
ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
3 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,999 บ.

EK018 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (Apr)

ทัวร์โค๊ด DDSM196562
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.

มหัศจรรย์ GRAND ITALY

ทัวร์โค๊ด DDSM196231
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.

EK009 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน (ปารีส-โรม)

ทัวร์โค๊ด DDSM191767
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N

ทัวร์โค๊ด DDSM194656
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม